Spôsoby platby

Ceny a platobné podmienky

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH 20%.

Spôsoby platby

Tu nájdete prehľad možností platby v našom internetovom obchode.

1.    Na dobierku
Najčastejší spôsob platby, kedy konečnú čiastku za tovar platíte priamo dopravcovi pri prevzatí zásielky. Tento spôsob platby je zdarma ak predávajúci neuvádza inak.

2.    Platobná karta a Gopay
Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte číslo Vašej karty, dátum jej platnosti a trojčíselný kód uvedený na zadnej strane Vašej platobnej karty. Zadávanie týchto informácií prebieha na zabezpečenej stránke banky a my sa k žiadnym údajom o Vašej karte nedostaneme. Platba prebehne v priebehu 1 pracovného dňa. Po prijatí platby bude tovar vyexpedovaný k Vám.

3.    Platba bankovým prevodom

Po prijatí Vašej objednávky preveríme dostupnosť tovaru. Následne Vám zašleme potvrdzujúcu notifikáciu (zálohovú faktúru), kde bude uvedené číslo účtu, variabilný symbol (do poznámky uveďte Vaše meno). Bankový prevod môžete zrealizovať internet bankingom, alebo vkladom hotovosti priamo v banke. Po prijatí Vašej platby bude tovar vyexpedovaný k Vám. 

V prípade, ak si spotrebiteľ zvolí spôsob platby prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena ním vybraného tovaru splatná najneskôr do 5 dní od odoslania zálohovej faktúry (prostredníctvom e-mailu) obsahujúcej údaje o objednanom tovare, cene tovaru + informácie bankového účtu pre uskutočnenie prevodu platby. Kúpna cena podľa vyššie uvedeného sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. V prípade ak ani do 7 pracovných dní odo dňa prijatia záväznej objednávky s povinnosťou platby nie je kúpna cena tovaru zaplatená kúpna zmluva sa bez ďalšieho ruší. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa táto podmienka považuje za rozväzovaciu podmienku v kúpnej zmluve. V prípade ak kúpna cena nebude uhradená v lehote podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Doručením odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi sa kúpna zmluva od počiatku ruší.

V prípade otázok alebo iných informácií kontaktujte prevádzkovateľa na: sklad@sjsdistrib.com

Košík

×